Merhaba çocuklar!

 Geçen hafta Tanrı oğlu neden insan oldu sorusunu sormuştuk ve bunun nedenlerinden ilkini açıklamıştık. İlk neden, İsa’nın gelişinin Eski Antlaşma’daki peygamberlikleri yerine getirmesiydi. Tanrı yıllardır böyle birinin geleceğini söylemişti ve bunu gerçekleştirdi.

 İkinci nedende aslında yaratılıştan itibaren Tanrı’nın amaçlardan biridir; Tanrı kendisini açıklamak ister!   Mesela Biz Tanrı’yı doğada hissedebiliriz.   Aşağıdaki ayetlerde Tanrı’nın kendisini ve Tanrılığını yaratılışta görebileceğimiz yazıyor;

Mezmur 19:1 “Gökler Tanrı’nın görkemini açıklamakta, Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta.”

Mezmur 104:24-25  “Ya Rab ne çok eserin var hepsini bilgece yaptın; Yeryüzü yarattıklarınla dolu. İşte uçsuz bucaksız denizler, içinde kaynaşan sayısız canlılar, büyük küçük yaratıklar.”

Ama Tanrı sadece  orada durmadı.

Yuhanna 1:14 ve 18. “Söz, insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini -Babadan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğulun yüceliğini- gördük.  Tanrıyı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul Onu tanıttı.”

 Tanrı insan olup aramıza geldi, Tanrı’nın karakterini İsa’da görüyoruz.   Hiç daha önce Tanrı’nın nasıl biri olduğunu merak ettiniz mi?  Öyleyse kulak verin;  İsa diyor ki

Yuhanna 14:9:   “Beni görmüş olan, Babayı görmüştür”

 Oğul Tanrı neden insan oldu?    Tanrı’yı daha iyi tanımamız için, O’nunla samimi bir ilişkimiz olsun.

Yuhanna 17:3 “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesihi tanımalarıdır.”

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: