Günaydın çocuklar!

Geçen hafta Tanrı’nın sözünün güvenilir olduğunu gördük. Doğuş Bayramının ilk mesajı buydu! Tanrı Mesih’le ilgili peygamberliklerini yerine getirdi. Biz de O’nun sözüne inanıp O’nun ışığında hareket edebiliriz. Özellikle İsa’nin 2. gelişi bizim kesin ‘umudumuz’ dur. ÇÜNKÜ Tanrı’nın sözü güvenilirdir.

Doğuş Bayramı’nın ikinci mesajı nedir, tahmin et?

Mesih gibi yaşamalıyız! Mesih gibi düşünmeliyiz!! Gelin ayetlerimize bir bakalım;

Filipililer 2:5-7 “Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrıya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişin de doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.”

Tanrı nasıl düşünmemizi istiyor? Alçak gönüllü bir şekilde! Peki bu ne demek? Onu’da şu ayetle öğrenelim.

Filipililer 2:3,4 “Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.”

Demek ki aramızda rekabet, ‘en büyük olma’ çabaları olmayacak. ‘En büyük’ kim kilisede? Mesih! Ayrıca kendimizden başka herkes!!! Biz sadece kendi yararımızı, ihtiyaçlarımızı düşünmeyeceğiz, kardeşlerimizin de ihtiyaçlarının farkında olacağız.

İsa Mesih madem bizim örneğimiz biz de sadece Aralık ayında değil, 2018’de de onun gibi yaşamak için çaba gösterelim.

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: