Merhaba çocuklar!

Gün geçtikçe her şey daha karanlık olur değil mi? Hem dışarıdaki ışık azalıyor, hem de sanki dünyada ‘karanlık’ çoğalıyor, artıyor

Bu durumda biz Mesih imanlıları olarak ne yapmamız gerekiyor?

Yüreğimizi büyük bir korku sarabilir……ama sarmasın

Yüreğimizi kaygılar doldurabilir…….ama doldurmasın

Bu karanlığı alt edecek bir ışık lazım ve bizler bu karanlığın ‘ışığız!’

Bakın İsa Mesih ne dedi

Matta  5:14-16     ‹‹Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez.  Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine, kandilliğe koyar; evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki, iyi işlerinizi görerek göklerdeki Babanızı yüceltsinler!››

Ayet bizlere ışık ol demiyor, ışıksınız diyor. RAB bizi o kadar değiştirdi ki, DÜNYANIN ışığı biziz. Okulda, mahallede ışıksınız.

Ayrıca bir uyarı da var: ışığınızın üstünü örtmeyin. Yani ‘farkınızı’ gizlemeyin, saklamayın. Işığımız parlarsa (iyi işlerimiz aracılığıyla) İnsanlar bunları görüp Tanrı’yı yüceltecekler. Tabi ki bu iyiliğin bizden kaynaklanmadığını ancak ve ancak İsa Mesih’in bizleri değiştirmesiyle iyi olduğumuzu da unutmayalım. Bizlere bu iyiliğin kaynağını soran herkese İsa Mesih aracılığıyla iyi olduğumuzu söylemeliyiz.

Pavlus aynı şey söylüyor: Efesliler 5:8-11; Bir zamanlar karanlıktınız, ama şimdi Rab’de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her iyilikte, doğrulukta ve gerçekte görülür. Rab’bi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesiz işlerine katılmayın. Tersine, onları açığa çıkarın.

Pavlus bu ayetlerde tabii ki karakterimizden bahseder (iyilik, doğruluk ve gerçek yani yalan ve hile olmayan) ama bir şey de ekler. Işık, ‘karanlığa katılmıyor. Tam tersine o karanlığı açığa çıkarıyor ve karanlığı yok ediyor.’ Farkımızı gizlemiyoruz. Farkımız KUTLUYORUZ. Yani ışık olarak ‘günaha, karanlığa hayır’ diyoruz.

İlk başlarda günaha, karanlığa hayır demekte zorlanabiliriz ama İsa Mesih’in gücüyle her şeyi başarabiliriz. Karanlığa hayır dediğimizde ‘ışık olmak’ bizim için bir sevinç olur!

Bizi takip edin: