Merhaba çocuklar

İsa’nın ölümü bizim için ne kadar önemli biliyor musunuz? Her gün İsa’nın ölümünü hatırlamalı, kurtuluşumuz için Tanrı’yı övmeliyiz.

Bugün bu ayetleri beraber okuyalım:

Efesliler 1:7 ‘Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesihin kanı aracılığıyla Mesihte kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk.’ İsa’nın ölümü bizim bağışlamamızı sağladı.

1 Petrus 1:18 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesihin değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz.’ İsa’nın ölümü kurtuluşumuzu sağladı !

Koloseliler 1:20 ‘Mesihin çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi Onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.’ İsa’nın ölümü Baba Tanrı ile aramızdaki ‘esenlik’ ve barışmayı sağladı.

İyi ki İsa geldi! İyi ki İsa bizim için, bizim yerimize öldü. Bugün İsa’nın çarmıha gerildiği gün olarak İsa’yı ve O’nun bize kazandırdıklarını düşünüp, adını yüceltelim.

Bizi takip edin: