Merhaba çocuklar!

Günah konusunu düşünmek istemeyiz pek ama Günah’ın ne olduğunu kavramak önemlidir. Evet, İsa Mesih bizim günahlarımızı bağışlar ama yine de günahlar bizim hayatımızı etkiler. Nasıl mı? Gelin birlikte Kutsal Kitap’tan bir örnekle daha yakından anlamaya çalışalım.

Musa peygamberi hatırlar mısın? Musa İsrail halkını, Tanrı’nın onlara vaat ettiği topraklara götürmek üzere önderlik etmişti. Mısır’dan çıkıp vaat edilen topraklara gidene kadar yaklaşık kırk yıl boyunca birçok sıkıntı ve zorluklarla karşılaşmışlardı. İsrail halkı bu süreçte sıkça Musa’ya şikayet etti, yaşamış oldukları zorluklardan yakındı. Aslında halk Musa’ya değil RAB’be söyleniyordu. Yine bir gün içecek su olmadığı için şikayet etmeye başladılar. Musa RAB’be ne yapması gerektiğini sordu ve RAB şöyle dedi;

Mısırdan Çıkış 17:5-6“Birkaç İsrail ileri gelenini ve Nil’e vurduğun değneği de yanına alıp yürü. Ben Horev Dağı’nda bir kayanın üzerinde, senin yanında duracağım. Kayaya vuracaksın ve halk içsin diye su fışkıracak” dedi.” Musa RAB’bin dediğini yaptı ve su çıktı.

Yıllar geçti, İsrail halkı yolculuğuna devam ederken şikayetleri de bitmiyordu. Yine bir gün su hakkında şikayet ettiler. Musa yine RAB’den yardım istedi.

Çölde Sayım 20:7-9 “RAB Musaya, ‹‹Değneği al›› dedi, ‹‹Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız.››

Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği RAB’bin önünden aldı. Bu sefer Musa’nın değneği kayaya vurmaması gerekiyordu, sadece kayaya buyruk verecekti. Ama Musa ne yaptı;

Çölde Sayım 20:10-11 “Musayla Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa, ‹‹Ey siz, başkaldıranlar, beni dinleyin!›› dedi, ‹‹Bu kayadan size su çıkaralım mı?››

Sonra kolunu kaldırıp değneğiyle kayaya iki kez vurdu. Kayadan bol su fışkırdı, topluluk da hayvanları da içti.”

Evet RAB yine onlara su verdi ancak Musa’nın davranışından ötürü onu cezalandırdı. Vaat ettiği topraklara Musa giremeyecekti. Musa yıllarca İsrail Halkına önderlik etti, RAB’bin en yakınında durdu, Onunla halkı arasında aracılık etti. Ama yine de RAB’bin söylediğine itaat etmediği için bir ceza aldı.

Çocuklar ‘Günah’ ciddi bir konudur. Günahlarımız her ne kadar Tanrı tarafından bağışlansa da yine de hayatlarımızı etkileyen sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden günahtan kaçınmalı, bu konuda hassas davranmalıyız. Hem sözlerimizle, hem davranışlarımızla hem de düşüncelerimizle günahtan uzak durmalıyız.

1.Yuhanna 2:1 “Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur.”

Hepinize iyi haftalar!

Bizi takip edin: