Merhaba çocuklar!

Biliyor musunuz Kutsal Kitap’ta geçen İsa’nın sözlerinden bazıları çok ünlü. Hıristiyan olmayan kişiler bile belki ‘duymuşlardır.’ Bu aslında güzel bir şey ama aynı zamanda bir sorun! Nasıl mı? Çünkü ‘tanıdık’ sözler hakkında genelde ‘biliyorum bunları ben’ deriz ama ne anlama geldiği hakkında pek düşünmeyiz. O yüzden bu hafta gelin Matta bölümündeki şu sözler hakkında beraberce düşünelim;

5:3 ‹‹Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.>>

5:4 ‹‹ Ne mutlu yaslı olanlara! Çünkü onlar teselli edilecekler.>>

5:5 ‹‹ Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar.>>

5:6 ‹‹Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar.>>

5:7 ‹‹Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.>>

5:8 ‹‹ Ne mutlu yüreği temiz olanlara! Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler.>>

5:9 ‹‹ Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek.>>

5:10 ‹‹ Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır.>>

5:11 ‹‹Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!>>

5:12 ‹‹Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.>>

Evet, harika sözler değil mi çocuklar? Rab İsa bu sözlerdeki gibi davrananlar için harika bereketler, sözler veriyor. Fark ettiniz mi?

1. Bu sözlerdeki gibi davranırsak sadece mutluluk değil, kutsama ve bereket de alırız ve ruhsal olarak olgunlaşıp büyürüz.

2. Bu durumların çoğu bize ‘ters’ gelir. Yani nasıl olurda zulüm görüp mutlu olabiliriz ya da iftira atıp bize kötülük yaptıklarında nasıl sakin kalabiliriz! Evet, Tanrı bizden ÇOK farklı düşünüyor!

3. Merhametli ve barış sağlayan kişiler her zaman sevilirler.

4. Yumuşak huylu ve pak/temiz bir yürek, bizi her zaman daha iyi bir insan yapar.

Biz de böyle kişiler olabiliriz çocuklar. Bu hafta bunlardan birini seçin ve dua edin: ‘RAB İsa beni böyle yap’ ya da ‘böyle olduğumu fark edeyim RAB’ diye…

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: