Günaydın çocuklar!

Nasılsınız? Umuyoruz ki hepinizin sınavları güzel geçti. Hatırlıyorsunuz değil mi,son iki yazımızda kurtuluşumuzu daha derinden inceledik. Bugün ise çok sevdiğimiz bir konuya bakacağız: biz Tanrı’nın çocuklarıyız!

Bakın Kutsal Kitap ne diyor?

Yuhanna 1:12 “Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi.” İsa’ya iman ettiğimiz zaman Tanrı’nın çocuğu olma hakkımız var! Kimse bunu inkar edemez!

1.Yuhanna 3:1 ‘Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize ‹‹Tanrının çocukları›› deniyor! Gerçekten de öyleyiz.’ Biz gerçekten ve ŞİMDİDEN Tanrı’nın çocuklarıyız.

Efesliler 1:5 “Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.” Tanrı bizi istedi! Oğulları olarak, mirasçı olarak bizi seçti!

Romalılar 8:14-17b “Tanrının Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrının oğullarıdır.Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‹‹Abba, Baba!›› diye sesleniriz. Ruhun kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrının çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrının çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesihle birlikte yüceltilmek üzere Mesih’le birlikte acı çekiyorsak, Tanrının mirasçılarıyız, Mesih’le ortak mirasçılarız.”

Ne kadar harika bir ayrıcalık değil mi çocuklar! Ayrıca büyük de bir SORUMLULUK! Bizler de Babamızı onurlandıralım, sözlerimizle ve davranışlarımızla İsa gibi olmaya gayret edelim.

Hepinize iyi haftalar.

Bizi takip edin: