Tanrı büyük bir görev için güvenebileceği birine ihtiyaç duyduğunda Davut’u çağırdı.

Tanrı, Golyat’ı yenmek için Davut’u neden seçtiğini hiç merak ettiniz mi?

Birkaç nedeni var. Bu nedenlerin temeli, Tanrı’nın düşmanlarına büyük gücünü ve görkemini göstermek içindir.

Tanrı Davut’u çağırdı çünkü Davut Tanrı’ya her zaman sadıktı. Davut sadakat konusunda kendisini Tanrı’ya kanıtlamıştı.

Kulu Davut’u seçti, Onu koyun ağılından aldı.”  Mezmurlar 78:70

Davut sadık bir şekilde koyunlara baktı. Onları besledi, avcılardan korudu. Kimsenin görmediği zamanlarda hizmet etti. Gerçek karakterini sergilediği yerde hizmet etti.

Tanrı’nın seni büyük bir çağrı için görevlendirmesini istiyor musun? Tanrı’nın yaşamındaki kendi gücünü hayatın aracılığıyla göstermesini istiyor musun? Tanrı sadık birini arıyor.

“En küçük işte güvenilir olan kişi büyük işte de güvenilir olur.”  Luka 16:10

Davut kendi yüceliği için değil, Tanrı’nın yüceliği için hizmet etti.  Davut kendi yaşamıyla ilgilenmedi. Kendisi kimsenin görmediği, kimsenin düşünmediği bir yerde, en sıradan işlerden birini alçakgönüllü bir şekilde yapıyordu. Çobanlık, pis kokuya maruz kalınan kirli bir işti. Bu hizmeti yapmak için alçakgönüllü olmak gerekir.

Ve dikkat ederseniz Davut Golyat’la konuştuğunda kendi gücünü değil, Tanrı’nın gücünü tasvir etmek için hareket ettiğini söyledi.

Davut’un cesareti vardı.  Diğer herkes korkuyordu. Muhtemelen hiç kimse Golyat tarafından öldürüleceği korkusuyla, ona cesaretle yaklaşamadı. Oysa Davut’un cesareti vardı. Devlerimizle karşılaşmak cesaret ister değil mi? Davut bu sınavı çok iyi geçti. Tanrı’nın vaatlerini yerine getirdiğini gördükçe, az olan cesaretiniz büyük cesarete dönebilir.

Davut zafer kazanmak için Tanrı’ya güvendi.  Davut Tanrı’nın güvenilir olduğunu ve Tanrı’nın onu zafere kavuşturacağını biliyordu, bundan emindi. Bir ayı ve aslan öldürmek için Tanrı’ya nasıl güvendiyse bu devi öldürmek için de Tanrı’ya güvenebilirdi. Tek yapması gereken imanla adım atmak ve Tanrı’nın yaptığını seyretmektir.

” Kulun, aslan da ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrının ordusuna meydan okudu.  -1 Samuel 17:36

Davut Tanrı’yı sevdi O’nun peşinden gitti. Davut, Tanrı’nın gönlüne uygun biriydi. Tanrı’yı o kadar sevdi ki gerekirse savaş alanında canını vermeye razıydı.

Bu olay Eski Antlaşma’daki en ünlü olaylarından biriydi. Birçok kişinin cesurca adım atıp Tanrı’ya zafer için güvenmesine ilham verdi. Bu olaydan neyi öğrenebiliriz?

Tanrı’nın sadık olduğuna güveniyor musun?

Küçük işlerde sen de güvenilir biri misin?

Kendin için değil, Tanrı’nın yüceliği için hizmet ediyor musun?

Tanrı’nın sadakatine güvenebilir misin?

Tüm yüreğinle Tanrı’nın ardından gitmeye razı mısın?

 

http://www.relevantchildrensministry.com/2021/10/why-god-called-Davut-to-greatness.html      6/11/2021’de erişilmiştir.   İzinle kullanılmıştır.

 

Bizi takip edin: