marriage-enemy (Custom)

 

Evlilik saldırı altında. Evlilik daima saldırı altındaydı. Dünya, Şeytan ve benlik evliliğe, özellikle de görünür ve derin bir şekilde Hıristiyan evliliklere tamamen karşıdır. Nitekim Tanrı’nın evliliğe verdiği amaç, kendi halkını güçlendirmek ve kendisini ise yüceltmektir. Bu durumda evliliğin daima bir savaş alanı olması şaşırtıcı bir şey değildir.

Son günlerde Hristiyan evliliklerinin, aslında benim kendi evliliğimin en baskın düşmanlarını düşünüyordum. Aşağıda 6 tane, özellikle Hristiyan evliliğinin düşmanları sıralanmıştır.

TEMELİ İHMAL ETMEK

Evliliğin düşmanları listesinde ilk sırayı alan bu ilk maddedir:  “temeli ihmal etmek”, yani Kutsal Kitapsal temeli. Kutsal Kitap bu konuda çok açıktır:  evlilik Tanrı’nın buyurduğu ve kendisiyle ilgili şeyleri sergileyecek olan, Tanrı’yı yüceltecek bir kurumdur. Evliliğin büyük sırrı karı/koca antlaşma ilişkisi, İsa/kilise antlaşma ilişkisini resmeder. Evlilik Tanrı’dan gelir, Tanrı’yla ilgilidir, Tanrı’da ve Tanrı için yaşanır. Eğer biz Tanrı’yı ihmal edersek ölümcül bir hata yapmış oluruz.   Yalnızca Kutsal Kitapsal temel yerli yerindeyse ancak o zaman karı koca ilişkisini, erkeğe ve kadına özgü rollerin nasıl yaşanması gerektiğini ve Tanrı’yı hem birey hem de çift olarak nasıl yücelteceğimizi anlayabiliriz. Evliliği her hangi başka bir temel üzerine kurarsak, kaya değil, kum üzerinde kurmuş oluruz.

DUAYI İHMAL ETMEK

Dua sanki Tanrı’yı övme, O’na şükretme, günahımızı itiraf etme ve Tanrı’dan yardım dilememiz için gerekli olan bir cankurtaran halatı gibidir, bir araçtır. Birlikte dua eden çift, Tanrı’ya dayandıklarını ve Tanrı olmadan büyüyemediklerini itiraf etmiş olurlar. Kişisel dua Hristiyan hayatı için esas olduğu gibi, Hristiyan evlilik için de esastır. Nerede olursa olsun dua eden çift Tanrı ile buluşuyor, iyiliği ve lütfu için O’nu övüyor, Tanrı’ya ve birbirine işledikleri günahları itiraf ediyor ve Tanrı’nın yardımını ve sağladığı bilgeliği diliyorlar. Dua etmeyi bırakan çift bu davranışları ile aslında açıkça ama söylemeden, kendi başına buyruk olduklarını, kendi başlarına büyüyebileceklerini, Tanrı’nın anlık ve devamlı yardımına ihtiyaçlarının olmadığını ilan ediyorlar. Duasızlık evliliğin büyük bir düşmanıdır.

PAYDAŞLIĞI (KİLİSEYE KATILIMI) İHMAL ETMEK

Başka bir düşman yerel kiliseye katılmamaktır. Eğer Şeytan bir insanın kiliseden ayrılmasını sağlayabilirse çok memnun olur; bir çift ya da bir ailenin ayrılmasını sağlayabilirse, ne kadar daha çok mutlu olur! Bir çift kiliseden ayrılırsa ya da kiliseye ‘minimum düzeyde’ katılırsa, sağlam evlilik örneklerini bulabilecekleri, birlikte tapınabilecekleri, evlilikleri hakkında konuşabilecekleri ve sorunları varsa teşhis edip yardım bulabilecekleri dostlarının bulunduğu yerden ayrılmış olurlar. Evlilik kilisede büyür, kilise dışında ise kurur.

İLETİŞİMİ İHMAL ETMEK

Şeytan bir çiftin dua aracılığı ile Tanrı’yla iletişim kurmayı bırakmalarını istediği gibi birbirleriyle de iletişim kurmayı bırakmalarını ister. Özgür, açık ve düzenli iletişim her hangi bir ilişkinin, özellikle de evlilik ilişkisinin bir anahtarıdır. Bir çift iletişim kurmaya istekliyse, zorlukları da kabul edip onların üstesinden gelmeyi becerebilir, birlikte yaşanan bir hayatın sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşabilirler. Bir çok çift iletişimi ihmal eder, belki de hiç öğrenmemişler bile. Zorlukları yenmektense, kendi haline bırakırlar ve yavaş yavaş bu zorluklar ilişkide zehir haline gelirler. İletişim, sağlıklı bir evliliğin anahtarı, iletişimsizlik ise tehlikeli bir düşmanıdır.

ORTAK İLGİLERİ İHMAL ETMEK

Bir çift tanışıp çıkmaya başlayınca ortak ilgileri bulma konusunda hiç zorlanmazlar. Zaman geçer, evlenirler, karı koca olurlar ve normal hayat başlar. Ve kolayca kendi bireysel ayrı  programları içinde kaybolurlar. Artık birlikte yaşayan ama kendilerini yalnız hisseden bireyler olurlar. Aynı çatı altında ayrı hayatlar yaşarlar. Ortak ilgiler, ortak zamanlar, istek ve sohbetler yönlendirir, motive eder. Ortak konular bir hobi veya etkinlik olabilir, bir televizyon dizisi bile olabilir ama bir şey olmalıdır. Ortak ilgilileri ihmal etmek sağlıklı bir evliliğin büyük bir düşmanıdır.

CİNSEL İLİŞKİYİ İHMAL ETMEK

Tanrı karı kocanın eşsiz bir şekilde birbirlerine bağlanmasını sağlamak için garip ve esrarengiz bir armağan olan cinsel ilişkiyi vermekle iyi etti. Cinsel ilişki sağlıklıdır, evliliğin tutkalı gibidir ama yine de çiftler bu konuyu ihmal etmeye meyillidirler. Ya da onun yerine pornografi ya da başka her hangi bir şey koyarlar. Kutsal Kitap’a göre çiftler düzenli bir şekilde cinsel ilişkiye girmelidirler. Ortak bir anlaşmayla kimi zamanlar kısa bir süreliğine kendilerini duaya vermek için ara verebilirler. Bazen kaçınılmaz olarak cinsel ilişkiye girmekten daha zor bir şey yokmuş gibi, bazen de onu ihmal etmekten daha kolay bir şey yokmuş gibi hissedersiniz. Cinsel ilişkiyi ihmal etmek düpedüz Tanrı’ya itaat etmemektir. Cinsel ilişkiyi ihmal etmek, Tanrı’nın harika ve olmazsa olmaz armağanlarından birine aldırmamaktır.

Eğer Şeytan evliliği mahvedemezse, zayıflatır. Bunlardan her hangi birini ihmal edersek, Şeytan’ın evliliğimize girmesine izin vermiş, etkilemesini hoş karşılamış oluruz.

http://www.challies.com/christian-living/6-deadly-enemies-of-marriage

Sitesinden 24 Ocak 2014 tarihinde erişilmiştir ve yayıncının izni ile Türkçe’ye uyarlanmıştır.

 

Bizi takip edin: