5son

 

 

Çocuklar İsa tarafından göz ardı edilen bir insan grubu değildi. Tam tersine O’nun görmek istediği kişiler çocuklardı. İsa onları can sıkıcı bulmuyordu. Onların hem küçük hem de büyük endişleriyle ilgilendi. Biz kendi çocuklarımıza tam sabır gösteremezken, İsa başkalarının çocuklarına bile çok sabırlı davrandı. İsa onları bir yük olarak değil birer örnek olarak gördü. Çocuklara yumuşak, onları gözardı edenlere ise sert davrandı. İsa küçük çocukları ağırlamayı, bağrına basmayı ve kutsamayı severdi. Hala da seviyor!-DeYoung

 

 

Little children were not the sort of people Jesus meant to avoid. They were precisely the people he wanted to see. Jesus did not find children a bother. He cared about their little cares. Their big cares too. He was more patient with other people’s children than we are with our own. He saw them as examples more than burdens. He was tender with children and tough on those who overlooked them. Jesus loved to welcome the little children, take them in his arms, and bless them. He still does.-DeYoung

Bizi takip edin: